@shortyfatz art exhibition opens tomorrow at @freshcafehi. 6pm to 10pm. (Taken with Instagram at Fresh Cafe)

Sep 19 -

@shortyfatz art exhibition opens tomorrow at @freshcafehi. 6pm to 10pm. (Taken with Instagram at Fresh Cafe)